Zumbatomic® - je speciálně navržený program z konceptu Zumba Fitneess pro děti od 4 do 12 let. Děti se v hodinách učí jednoduché choreografie v rytmu latinsko-americké a mezinárodní hudby.

V čem je Zumbatomic jiný než klasická Zumba
Zumbatomic je jiný především tím, že je vše výrazně hravější, než v klasické Zumbě pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby (smyslné vlnění boků atd.), které by děti přijímaly velmi rozpačitě, nebo by pro jejich fyzickou konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. Dětské tělo je křéhké a Zumba si dala práci připravit dětem koncept na míru. Lekce probíhají zpravidla ve formě kurzů. S dalšími dotazy kontaktujte instruktora.

Může se rodič Zumbatomic lekce účastnit?
Účast rodičů se nedoporučuje. Při Zumbatomicu je v cvičící místnosti jen instruktor a děti. Přítomnost dozorujícího rodiče (či učitele) dětem neumožní patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít.

Cílem Zumbatomic je rozvinout zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást dětských životů, nejen jako lekci, kterou navštěvují jednou týdně. Zatímco je cvičení vskutku velmi důležitým prvkem rozvoje v dětství, Zumbatomic rovněž zvažuje ostatní aspekty dětského rozvoje.

Rozvoj zdravého dětského stylu zahrnuje naučit se:
- Vedení, respekt, týmovou práci, hrdost, sebedůvěru, zodpovědnost

Rovněž zahrnuje rozvoj:
- Koordinace, rovnováhy, disciplíny, paměti, kreativity

Zumbatomic dělí podle věku na:
Lil´ Stars (Hvězdičky)
pro děti 4-7 let - velmi primitivní lehké choreografie

Big´ Stars (Hvězdy) pro děti 8-1 2let - mírně náročnější koncept, vhodný i pro mladší talentované děti

Hvězdičky  
   
Hvězdy