Rytmika a gymnastika

Je jedna z nejpropracovanějších metod hudebně pohybové výchovy s gymnastickým zaměřením, z hlediska charakteristiky obsahu je programem cvičení s hudbou, kdy hudební předloha je podnětem pro ztvárnění pohybu.
Je základem pro všechna sportovní a taneční odvětví.

Cíle: upevňování správného držení těla, rozvoj speciálních pohybových schopností, uspokojování emocionálních potřeb, rozvoj pohybového vzdělání

Obsah:
- hudebně pohybová výchova (počítací doba, tempo, rytmus, dynamika)
- cvičení bez náčiní (chůze, běh, taneční kroky, skoky, rovnovážné tvary, obraty, vlny, rotace, akrobatické tvary)
- cvičení s náčiním (švihadlo, míč, obruč, kužele, stuha, závoj, praporce, netypizované náčiní a pomůcky)
- taneční výchova (gymnastické aplikace různých tanečních technik, stylů a druhů tanců)