Gymnastika
GYMNASTIKA PRO NEJMENŠÍ ve věku 3 – 4 roky, je cvičení vhodné pro děvčata
i chlapce, kde nezáleží na jejich talentu.

GYMNASTIKA PRO DĚTI ve věku 5 – 6 let, je cvičení vhodné pro děvčata i chlapce,
kde nezáleží na jejich talentu.

NÁPLŇ HODINY:
Základy sportovní gymnastiky
Základy moderní gymnastiky
Akrobacie
Cvičení na nářadí – lavičky, švédská bedna, žebřiny, apod.
Cvičení s náčiním - míčky, obruče, švihadlo aj.
Balanční pomůcky
Základy baletu
Nácvik správného držení těla
Pohybové hry
Speciální posilovací cvičení hrou pro věk 3 – 4 roky
Speciální posilovací cvičení pro věk 5 – 6 let