Dětská jóga

Cvičíte jógu? Pokud ano, jen těžko si asi dovedete představit, jak může tak pomalý a na soustředění náročný pohyb bavit děti. Nenechte se ale zmást, jóga je pro ně totiž v podstatě velmi přirozená.

Stačí si všimnout, kolik pozic dělají, aniž by tušily, že se jedná o jógu. V pozici dítěte odpočívají, spát je najdete v tzv. tygří relaxaci, často nevědomky cvičí polohu pejska a na čtyřech jsou kočičkami. Jakmile miminko začne zvedat hlavičku, máme tu pozici kobry. Při cvičení jógy s dětmi tak stačí respektovat dětskou přirozenost a začít si s nimi a jógou hrát.

Právě dětské přirozené hravosti se v hodinách jógy využívá především. Jednotlivé cviky se dají ukrýt do pohádek nebo básniček, prostor se dává běhání i skotačení. Pravidelným cvičením se děti zábavnou formou postupně naučí vnímat a ovládat své tělo, stejně jako svoji psychiku. Hodiny jógy navíc dětem pomohou lépe navazovat vzájemné vztahy a čelit stresovým situacím.

Jóga s dětmi však má svá pravidla. Hodinu by měl vést zkušený lektor. Nestačí být „pouze“ cvičitelem jógy pro dospělé, protože dětská jóga má mnohá specifika a je podstatně odlišná od té „dospělácké“. Nejen celkovou skladbou hodiny, volením cviků a dynamikou lekce, ale i atmosférou při cvičení. Dětská jóga musí být v první řadě zábavná a hravá. Měla by podporovat a využívat dětskou energii a kreativitu. Pokud děti nebude cvičení bavit a budou do něho nucené, těžko jim bude jóga dlouhodobě prospěšná.

Motivace dětí by měla být přiměřená jejich věku. Například u předškoláků pomáhají básničky, písničky, vyprávění příběhů či vizuální podněty (obrázky, plyšové hračky atd.). Tyto děti ještě neudrží příliš dlouho pozornost, proto je vhodné jednotlivé aktivity poměrně rychle měnit. A také střídat dynamičtější cvičení s cviky nebo hrami relaxačními. Naopak školní děti už udrží pozornost lépe. Proto je můžeme hravou formou učit správnému provedení jednotlivých jógových cviků (takzvaných ásán), ale součástí těchto hodin jsou i hry. Na závěr každé hodiny patří vždy relaxace.

Jednou z hlavních zásad i pozitiv cvičení jógy je pak vytvoření nesoutěžního prostředí.

Cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy a ladnějších pohybů. Navíc jim jóga pomůže se daleko lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo a snadněji zvládat stresové situace. Cvičení má dokonce vliv i na lepší spánek. Kromě toho jóga rozvíjí fantazii a představivost, učí úctě k sobě a okolí, pozitivně formuje charakterové vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a trénovat paměť.

Dobře vedené hodiny jógy u dětí zábavnou formou rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak jsou výborným doplňkem k ostatním soutěžním sportům.