Cvičení pro mamky s dětmi od 12 měsíců do 2 let

Cvičení trvá 60 minut a obsahuje:
• zahájení - seznámení s programem cílem hodiny, navození radostné atmosféry
• rozběháníčko - pohybové hry a cvičení, které rozvíjí především pohyby lokomoční - lezení, chůze, běh a skoky. Celý organismus se zahřívá a aktivuje.
• rozcvičeníčko - motivované cvičení, hry a říkanky pro procvičení svalových skupin, koordinace pohybů celého těla a cvičení jemné motoriky
• hlavní část - rozvoj pohybových dovedností
- hry
- soutěže
- cvičení a dovádění s pomůckami ( míčky, obruče, hračky, plachta, … )
- akrobacie, zdravotní cvičení
- tanečky, písničky
• závěr - opičí dráha - cvičení na nářadí rozvíjí pohybové dovednosti zdokonaluje pohybovou koordinaci. Zároveň má vliv na formování psychických vlastností jako je odvaha, odhad vlastních možností, samostatnost atd. Nářadí zařazujeme do cvičení také proto, že odpovídá potřebám dítěte poznávat něco nového, vyzkoušet si své možnosti a celkově podněcuje dětskou aktivitu a radost z pohybu.

Cvičení do 2 let
Dětičky si užívají cvičení s dopomocí maminek. Cvičení upevňuje vzájemnou citovou vazbu mezi maminkou a dítětem.

Cvičení od 2 let
Dětičky se začínají osamostatňovat s podporou, obdivem a občasnou pomocí jejich maminek, které všemu spokojeně přihlíží.

Cvičení vede děti k samostatnosti, sebekontrole a současně vytváří základy ke spolupráci ve skupině i k pocitu sounáležitosti. Naším cílem je rozvíjet pohybové dovednosti dětí, stimulovat ke správnému držení těla a podporovat kladný vztah k pohybu.

" Život dítěte je jako bílý list papíru a všichni kolemjdoucí mohou udělat svoji značku."